Geduldig wachtte ik op zijn antwoord zonder mij te laten opereren zoals voorgesteld door de dokter.
Gealarmeerd waarschuwden de dokters mij over mijn verzwakte en kritieke lichamelijke conditie.

Al jaren droeg ik een medaillon van Moeder Maria met de insciptie van deze heilige woorden:
"O Heilige Maria,heilige maagd en ontvangen zonder zonden,
bid voor ons die om uw hulp vragen."
Ik volgde mijn innerlijke overtuiging en vertrouwde sterk op deze woorden.

Geinspireerd door dit gebed,verlangde ik naar afzondering om alleen te zijn met God.
Mijn vrouw, die mij met zorg onringde bracht mij naar Magoebas Kloof, in de provincie Limpopo.
Daar in de rust van de natuur, wachtte ik om Zijn Stem te horen.

Hoewel fysiek verzwakt, wandelde ik dagelijks in de bossen
en knielde daar in gebed tot mijn Hemelse Vader.
Ik kon niet altijd de juiste woorden vinden, maar nam mijn toevlucht tot het gebed van Jezus
"Onze Vader die in de Hemelen woont...",
Tranen stroomden dikwijls over mijn wangen en ik ontdekte hoeveel er tot uitdrukking komt in dit gebed.

Op een dag knielde ik neer in mijn tempel van dennenbomen
met het medaillon van Moeder Maria in mijn hand en bad het
"Onze Vader..."

Plotseling veranderde het zonlicht in een bal van intens wit licht zo sterk als duizend zonnen.

In dit verblindende hemelse licht verscheen de Heilige Moeder in al haar glorie.

In dit heilige moment werd mijn hart vervuld met hemelse vreugde, versterkt door Haar Stem die tot mij sprak:

      "Je zult de redding van de Heer ervaren en in de Volheid der Tijden
       zal dit  getuigenis door de wereld verspreid worden."


Na deze woorden gesproken te hebben loste haar hemelse verschijning langzaam op.

Terwijl ik nog steeds geknield lag, omgaf een heilige stilte
mij als een wolk.
Om zolang mogelijk in Haar Hemelse Aanwezigheid te
blijven bleef ik zitten zonder mij te bewegen.Plotseling realiseerde ik me, dat mijn voortdurende
pijn verdwenen was en er stroomde weer energie
door mijn lichaam.

Vervuld met blijdschap en volkomen genezen keerde
ik terug naar huis en dankte God voor mijn genezing.

Ik werd geestelijk geinspireerd om mijn voedings-
patroon te veranderen.Sinds die tijd volg ik een dieet van natuurlijk en zuiver voedsel, zoals rawfood, groenten, vruchten, noten en zaden. Een manier om mij te verbinden met een Hogerbewustijn en meer te leven en te handelen vanuit mijn hart in verbondenheid met de Kosmische Wetten.

Diep onder de indruk van de schoonheid en stralende verschijning van Moeder Maria, heb ik mijn dankbaarheid voor de visie van Haar,  uitgedrukt in de  3-dimensionale naaldschilderkunst.

Een kunstwerk ter ere van de Heilige Moeder.

Ongeveer 40 jaar geleden
woonden mijn vrouw en ik in Zuid Afrika.
Daar werd ik ernstig ziek en ging voor
onderzoek naar het ziekenhuis in Johannesburg.

Na intensieve onderzoeken werd er lever kanker geconstateerd en de geraadpleegde arts raadde mij aan om mij onmiddellijk te laten opereren.

Ik was geschokt en in stilte bad ik tot Jezus
om zijn Wil te openbaren in mijn leven.
Was het mijn tijd om te gaan of had ik nog een taak te vervullen?
 
copyright layout maria groot maart 2007 all rights reserved
Je kunt bij de Gallery of de Flashows deze Madonna en andere spirituele kunstwerken bekijken door te klikken op onderstaande knoppen.